I. Ajánlatok és szerződéskötések
* 1.
Az ajánlatok minden egyes alkalommal, amennyiben nincs írásban meghatározott határidejük, nem kötelező érvényűek.
* 2. A megrendelések, melyeket képviselőnk és kereskedelmi képviselőnk adott fel, tekintet nélkül a megrendelő jogi kötelezettségére, számunkra csak azt követőn lesznek jogilag kötelező érvényűek, miután írásban visszaigazoltuk az adott megrendelést, azzal összhangban.
* 3. A megrendelések visszaigazolása, a mellékes megállapodások, módosítások, valamint a szóbeli és telefonon történő megállapodások is csak akkor érvényesek, miután azokat kimondottan írásban megerősítettük. Az írásbeli formára vonatkozó kötelességet nem lehet szóbeli megállapodás útján megszüntetni
.


II. Árak
* 1. Az árjegyzékekben, kínálatokban, megrendelés visszaigazolásokban, stb. feltüntetett árak fix árak.
Mindig a szállítás napján érvényes árakat számlázzuk ki. A javításokra vonatkozó előzetes kalkulációkat a lehető legpontosabban határozzák meg, azonban sosem kötelező érvényűek.
* 2. Az árak euróban vannak megadva és a raktárból vagy üzemből való szállításra érvényesek, csomagolás nélkül
.
* 3. A szállítás postadíj nélkül valósul meg. Fuvardíj nélküli szállítás esetén a fuvardíjat a megrendelő fizeti
.


III. Szállítás
* 1. A szállítás módja a mi döntésünktől függ, hacsak kimondottan nem történik megállapodás egyedi szállítási módról. A szállítás, fuvardíj nélküli esetben is, a megrendelő kockázatára történik.

* 2. Biztosítás csak kimondottan kérésre és a megrendelő költségére köttetik
.
* 3. A csomagolást a saját költségek alapján számlázzuk ki, és a három héten belül történő szabad visszaváltás esetén a kiszámlázott érték kétharmada nagyságában jóváírjuk, amennyiben kifogástalan állapotban kerül vissza hozzánk
.
* 4. A feltüntetett szállítási határidők mindig csak megközelítőek, nem kötelező érvényűek.
* 5. A szállítási határidők csak a megrendelés visszaigazolását követően kezdenek el telni, az összes előzetes műszaki kérdés tisztázása után
.
* 6. A feltüntetett vagy megállapodott szállítási határidők betartása keretén belül feltételezzük a megrendelő szerződéses kötelezettségének teljesítését, főképp a megegyezett fizetési feltételek betartását és a megrendelőtől kért valamennyi adat és dokumentum időben történő megküldését
.
* 7. A feltüntetett vagy megállapodott szállítási határidők túllépéséből adódó kártérítésre való igény minden esetben kizárt
. A megállapodásokból számunkra csak abban az esetben következhet utólagos teljesítésre való kötelezettségünk az utólagos károkból kifolyólag, ha kimondottan tartalmazzák az utólagos károkból eredő kártérítésre vonatkozó igények rendezését.
* 8. Amennyiben a szállítási határidőket több mint négy héttel túllépik, a megrendelő abban az esetben léphet vissza, ha a szállításra az utólagos négyhetes határidőn belül sem kerül sor
.
* 9. Abban az esetben, ha a szállítás felsőbb hatalmak miatt ellehetetlenül, késedelembe esik vagy jelentősen megnehezül, mint pl.
háborús vagy rendkívüli állapot, hivatali rendelet, zendülések, forgalmi vagy gépkocsi meghibásodások, sztrájkok vagy kizárások, üzemeltetési zavarok vagy a nálunk ill. beszállítóink részéről fellépő anyaghiány, vagy olyan körülmények, melyeket nem tudunk befolyásolni,  jogunkban áll a megrendelő valamennyi jogának kizárásával elállni a szerződésektől, vagy döntésünk alapján meghosszabbítani a határidőt a korlátozás időtartamával. Erre akkor is jogunk van, ha a fenti körülményekre a már fennálló késedelmes szállítás során kerül sor.
* 10 . Részleges szállítmányok megengedettek
.


IV. Garanciák

* 1 .
Minden leszállított áru, az üzleti viszonyból eredően a megrendelővel szemben fennálló összes tulajdonigényünk kielégítéséig a tulajdonunkban marad (fenntartott áru).
* 2. A megrendelő jogosult a fenntartott árut üzeme keretén belül rendben meg- illetve feldolgozni
. A fenntartott árut a megrendelő anélkül dolgozza meg vagy fel a részünkre, hogy számunkra abból kötelezettségek következnének. Olyan köztes- illetve végtermékek gyártójának tartanak minket, melyek megdolgozás vagy feldolgozás útján jöttek létre, és fenntartjuk vagy megszerezzük a rájuk vonatkozó tulajdonjogot.
* 3. Abban az esetben, ha a fenntartott áru olyan egyéb tárggyal való összekapcsolására, keverésére vagy egyesítésére kerül sor, mely nem képezi a tulajdonunkat, az új tárggyal kapcsolatban társtulajdonunk létesül, mégpedig a mi árunk feldolgozáskori értékének és a másik feldolgozott áru feldolgozáskori értékének arányában.
A leszállított tárgyak más tárgyakkal való összekapcsolása, keverése vagy egyesítése során keletkező tulajdont vagy társtulajdont a megrendelő már most ránk ruházza. A tárgyakat részünkre üzleti gondossággal őrzi meg.
* 4. A
2 és 3 pontok akkor is érvényesek, ha az új termékek értékesebbek, mint a feldolgozott áru, ennek ellenére a feldolgozott áru érdekeinket szolgálja a leszállított árun fenntartott tulajdonjog értékében.
* 5.
o a) A megrendelő az általunk leszállított árut és tárgyakat csak a rendes üzletmenete keretén belül ruházhatja át. Az ettől eltérő eljárás, főként előlegként vagy fedezetként való nyújtásuk írásbeli beleegyezésünk nélkül nem lehetséges.
o b) A tárgy vagy a megdolgozás vagy feldolgozás útján keletkezett tárgyak további átruházását a megrendelőnek az átvevőivel kell egyeztetni, mivel a tárgyak tulajdonjoga a megrendelő általi meg- ill. feldolgozásukat követően is a miénk, mindaddig, amíg a megdolgozójuk vagy feldolgozójuk a letéteményesük. Ez megfelelő mértékben vonatkozik azokra a tárgyakra is, melyekre a 3. pont alapján keletkezik tulajdonjogunk vagy társtulajdoni jogunk.
o c) Attól a pillanattól kezdve, amikor a további átruházást megtiltjuk, nem kerülhet rá sor.
o d) A megrendelő nem ruházhatja át a gépeket és szerszámokat, mivel csak a megrendelő üzemében való használatra kerültek leszállításra.

* 6.
o a) A megrendelő részére az általunk leszállított tárgyak, vagy a meg- ill. feldolgozással keletkező új tárgyak további átruházásából, vagy ezen tárgyakat érintő más jogi indokból származó követeléseket a megrendelő már most ránk ruházza a tárgyak értékének nagyságában,  az olyan tárgyak meg- ill. feldolgozása esetén, melyek nem a mieink, a meg- ill. feldolgozott fenntartott áru értékében, tekintet nélkül arra, hogy a tárgyakat egy vagy több átvevőnek értékesítik-e, egyesével vagy más tárgyakkal együtt. Ez azokra a tárgyakra érvényes, melyekre a 3. pont szerint keletkezik tulajdonjogunk vagy társtulajdoni jogunk. Az átengedett követelések a mi, megrendelővel szemben fennálló követeléseink fedezetéül szolgálnak a megfelelő nagyságban.
o b) A megrendelő visszavonásig követelheti a részünkre átengedett követeléseket, azonban azonnal át kell utalnia azokat, amennyiben a követeléseink esedékesek. Ezen kívül a ránk átruházott követeléseket külön kell kiszámláznia, majd a behajtásuk után külön megőrizni, amennyiben a fentiek alapján még nem került sor a számunkra történő átutalásukra.
o c) Mi a behajtásra vonatkozó jogunkat nem fogjuk érvényesíteni, amennyiben a megrendelő rendben teljesíteni fogja a velünk szemben fennálló fizetési kötelességét.
o d) A megrendelő késedelmes fizetés esetén köteles részünkre vagy az általunk megbízott személy részére bármikor betekintést nyújtani a könyvelésébe.

* 7. Vállaljuk, hogy ezeket a fentiekből következő biztosítékokat felszabadítjuk abban a mértékben, ha értékük meghaladja a fedezetként szolgáló követelések értékét több mint 20 %-kal
.
* 8. A tulajdonjog fenntartása jelen rendelkezések szerint akkor is érvényben marad, ha az egyes követeléseink szokásos kiszámlázásra kerültek, és a szaldót kiszámolták és elismerték
.
* 9. Amennyiben az általunk leszállított olyan áruhoz, illetve tárgyakhoz, melyekkel kapcsolatban tulajdonjoggal vagy társtulajdoni joggal vagy követelésekkel rendelkezünk, harmadik félnek is hozzáférése van, a megrendelő haladéktalanul köteles minket tájékoztatni, a harmadik felet pedig figyelmeztetni a jogainkra, valamint rendelkezésünkre bocsátani azokat az adatokat, iratokat, melyek alapján jogainkat érvényesíteni tudjuk
.
* 10. A megrendelő köteles biztosítani a fenntartott tulajdonjog mellett leszállított árut eltulajdonítással, tűzzel és vízzel szemben.

V. Fizetés
* 1. A szállítások utánvét vagy előrefizetés mellett történnek.

* 2. A fizetési határidőkhöz minden egyes alkalommal külön írásbeli megegyezés szükséges
.
* 3. A fizetések készpénzben és bármely kedvezmények nélkül zajlanak.
Fizetési napnak az a nap minősül, melyen a kifizetett összeg rendelkezésünkre áll. Amennyiben skontóban állapodtunk meg, azt csak akkor nyújtjuk, ha a készpénzes kifizetés a megegyezett határidőn belül rendelkezésünkre áll, és az összes régebbi követelés már ki van fizetve.
* 4. Kimondottan fenntartjuk magunknak a jogot váltók és csekkek átvételére. Adott esetben csak térítés ellenében kerülnek elfogadásra, és csak kifizetésüket követően tekintendők térítésnek. A váltó költségeit a megrendelő viseli
.
* 5. Váltók elfogadása esetén semmilyen garancia nem létezik az időben történő benyújtás vagy kifogás esetén.
* 6. A határidő túllépése esetén azon kamatok nagyságában, melyeket a hitel elfogadásakor részünkre számláznak, kamatot számítunk fel, azonban legkevesebb az Európai Központi Bank fő kamatlába fölötti 2 % nagyságában
.
* 7. A határidők túllépése és a késedelmes kifizetés feljogosít minket az összes szállítás visszatartására
.
* 8. Követeléseinkkel szemben csupán a vitathatatlanul vagy jogerősen meghatározott ellenkövetelések elkönyvelése lehetséges
. Zálogjog vagy egyéb jogok érvényesítése a megrendelő részéről a szállítmány elutasításáért kizárt.
* 9.
Amennyiben a szerződés megkötését követően olyan tényekről szerzünk tudomást, melyek megítélésünk szerint megkérdőjelezik a megrendelő fizetőképességét, az összes követelés azonnal esedékessé válik, azok a követelések is, melyekre váltókat és csekkeket fogadtunk el, amelyek még nincsenek kifizetve. Követelhetjük az azonnali kifizetést vagy a leszállított áru visszaszolgáltatását. Az olyan áruért, melyet még le kell szállítani, döntésünknek megfelelően kérhetünk előre fizetést, vagy biztosítékot, illetve teljesen vagy részben elállhatunk a szerződéstől. Ez utóbbi esetben kártérítést követelhetünk a feltételek nem teljesítése okán. A szerződéstől akkor is jogunk van elállni, ha előbb előrefizetést vagy biztosítékot kértünk, és a megrendelő nem teljesítette az általunk meghatározott határidőn belül ezt a kérelmünket. Üzleti gondossággal járunk majd el, azonban emiatt csak a szándékos és súlyosan gondatlan megsértések miatt kezeskedünk.
* 10. Késedelmes fizetés esetén jogunkban áll haladéktalanul átvenni az általunk leszállított árut vagy tárgyakat, melyek tekintetében jelen rendelkezések IV. bekezdése alapján tulajdonjoggal vagy társtulajdon joggal rendelkezünk.
Az átvett tárgyakat a megrendelő részére jóváírjuk. Eközben a kiszámlázott árakból, vagy a visszavétel napján érvényes árakból fogunk kiindulni mérlegelésünkkor. Nyereségkiesésünk, a szállítás és visszavétel során keletkezett költségek, valamint az áru értékének új áru értékéhez képest való csökkenése is leszámításra kerül a megrendelő felé. Amennyiben a megrendelő nem igazolja, hogy a nyereségkiesésünk és a szállítási költségek nem voltak jelentősen alacsonyabbak, az áru árának 25 %-a nagyságában állapíthatjuk meg azokat. Az áru visszavétele keretén belül csak abban az esetben kerül sor a szerződéstől való visszalépésre, amennyiben ezt kimondottan írásbeli formában nyilvánítjuk ki.
* 11. A kiegyenlítésre vonatkozó, a 36 § adódó jogok, a megrendelő és a mi esetünkben nem kell, hogy érvényesek legyenek.

VI. Hibákból adódó igények

* 1. A hibás vagy hiányos szállításból eredő kifogást legkésőbb az áru átvételétől számított 8 napon belül kell kézbesíteni írásban nekünk, nem pedig a kereskedelmi képviselőinknek vagy képviselőinknek. Ellenkező esetben a szállítások és teljesítések jóváhagyottnak minősülnek.
* 2. Az általunk leszállított áru esetén csak akkor és oly mértékben fogadjuk el a hibákból származó igényeket, amilyen mértékben azokat mi is érvényesíthetjük beszállítóinknál
. A beszállítóinkkal szembeni, hibákból eredő igényeket az egyes árukért kérvény alapján közöljük. Ezek ismertnek tekintendők.
* 3. A velünk szemben támasztott igények érvényesítése minden esetben csak térítésmentes pótszállítás formájában lehetséges.
Sikertelen pótszállítás esetén a megrendelőnek joga van kérni a kifizetés csökkentését vagy a szerződés megszüntetését. Bármilyen fajta kártérítési igény, a későbbi károkra vonatkozó igények, a feldolgozás költségeire, költségekre vagy kiadásokra vonatkozó igények, kizártak.
* 4. Az olyan áruk esetén, amely az árjegyzékben vagy a számlán, stb. kimondottan úgy van jelölve, mint „Egyedi tételek”
, 2. Minőség, használt és hasonlók, nem keletkeznek semmilyen hibákból adódó igények.
* 5. Az olyan nehézségek esetén, melyek a vállalkozói jogvédelem előírásaival kapcsolatban keletkeznek a továbbértékesítés, vagy a leszállított áru felhasználása során, a felelősséget elutasítjuk.
* 6. Az ábrák és rajzok, méretek és tömegek az ajánlatokban, számlákban, katalógusokban, árjegyzékekben, stb. csupán illusztrációk, és nem köteleznek minket az ábrák vagy méretek szerinti szállításra.
A szerkezetben, kivitelezésben és anyagban eszközölt módosítások megengedettek, amennyiben érdekeink figyelembe vételével a megrendelő számára megengedhetőek, vagy ha azokat a beszállítónk valósítja meg.

VII. Egyedi rendelkezések

* 1. A mintaként küldött részeket, vagy melyek javítással vagy módosítással fel nem használhatóvá váltak, vagy a kicserélt részeket bezúzzák, vagy egyéb módon távolítják el, amennyiben erről kimondottan másként nem egyeztek meg.
* 2. A speciális kivitelű és speciális áru esetén, mely nincs a raktárunkban (úgynevezett szokatlan áru), minden esetben létezik a vásárló részéről átvételi kötelezettség
.
* 3. Az árut csak kivételes esetekben vesszük vissza, előzetes írásbeli megállapodást követően. Amennyiben az árut előzetes írásbeli megállapodás nélkül küldik nekünk vissza, a megrendelő beleegyezését adja, hogy az árut vagy haladéktalanul egyéb módon használjuk fel és jóváírjuk részére a kiszámlázott ár alapján, vagy az átvétel napján érvényes ára alapján, miközben levonódik 25 % a költségekre és a nyereségkiesésre, és ezen kívül az esetleges szállítási költségekre, vagy megítélésünk alapján visszaküldjük az árut a megrendelőnek, és kiszámlázzuk a keletkezett költségeket
.

VIII. Általános rendelkezések

* 1. A teljesítés helyszíne a kölcsönös szerződési kötelezettségek vonatkozásában, és az illetékes bíróság a szerződésből adódó összes jogvita, beleértve a fizetésbe beszámított váltókból vagy csekkekből adódó keresetek esetén is Osnabrück városa.
* 2. Bármely vita esetén a német jogrend rendelkezései érvényesek.
* 3. E feltételek vagy szerződés egyes rendelkezéseinek érvénytelensége nincs hatással a többi rendelkezés érvényességére. Abban az esetben, ha bármely rendelkezés bármely oknál fogva hatályát veszti, olyan módosítás lép a helyébe, mely csak a rendelkezés hatályos területét tartalmazza.
* 4. Az
50,- eurótól kisebb összegek tiszta készpénzben.
* 5. Felelősség
: Azoknál a szerelési munkálatoknál, melyeket mi végzünk el, a vevőnek vagy a gépkocsivezetőnek meg kell győződnie az elvégzett munkák helyességéről. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy rövid utat (50 – 100 km) követően meg kell húzni a kerekek anyáit. Bármilyen típusú kárigény kizárt. A Szövetségi Kereskedelmi Törvénykönyv (BGB) 276 § 2 bek. érintetlen marad. A nem vállalkozókkal szemben a szándékos és súlyos gondatlanságért való felelősség korlátozott.
* 6. Személyes adatok védelme

Jogunkban áll a vevőről a kereskedelmi viszonyt érintő vagy azzal kapcsolatos megszerzett adatokat feldolgozni, akár magától a vevőtől vagy harmadik személyektől származnak, a személyes adatok védelméről szóló szövetségi törvény értelmében.

2004 decemberi állapot

+3622372261
@
info@bohnenkamp.hu

* Kötelező mezők

Segítségre van szüksége?
Kattintson a jobb oldali súgó ikonra az online-shop használati útmutatók és oktatóanyagok megnyitásához.